Inteelt & kruisingen

Inteelt.

Men spreekt van inteelt als men een stam vormt van dieren die allemaal afstammelingen, zijn van een bepaalde kip.
Er wordt ook wel gesproken over lijnenteelt omdat de dieren allemaal van een bepaalde bloedlijn afstammen.
Het doel van inteelt of lijnenteelt is het vastleggen van zoveel mogelijk goede eigenschappen van een dier .
Hierbij legt men ook de ongewenste eigenschappen vast , maar door nauwkeurige selectie, kunnen we de dieren uitschakelen die onvoldoende goede eigenschappen bezitten.

Inteelt bereikt men onder andere door het vaderdier weer te paren met de dochter, en later eventueel ook met de kleindochter.
Na verloop van tijd ontstaan hier door nakomelingen met een zeer grote gelijkmatigheid, maar je kan hier niet onbeperkt mee doorgaan , er zijn voorbeelden waarbij inteelt al vrij snel onmogelijk wordt, door een aantal slechte eigenschappen.

Je moet daarom af en toe overgaan tot bloedverversing.
Hiervoor halen we een vreemde , niet verwante , haan in onze stam.
Hierdoor benadelen we aanvankelijk de uiterlijke gelijkmatigheid van de nakomelingen.
Door die nakomelingen van zo’n bloedverversing weer terug te paren met dieren van je eigen stam, kan je de gelijkmatigheid van je dieren weer verhogen.

Kruisingen.

Onder kruisingen verstaan we het paren van dieren die niet met elkaar verwant zijn.
De uitkomsten van kruisingen zijn dieren met grote ongelijkvormigheid.
Het is beter om voor de samenstelling van je foktoom uit te gaan van min of meer aan elkaar verwante dieren.

 


Hij staat op met de kippen

* iemand die vroeg opstaat *