Ringmaten

Ringmaten van de Nederlandse Sabelpootkriel.

Een voorwaarde voor het insturen van dieren naar een tentoonstelling is, dat ze een vaste pootring hebben.
Vast betekent dat deze ring bij volwassen dieren niet van de poot afgeschoven kan worden.

Deze ring wordt afgegeven door Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) uitgegeven.
De grootte van het ras bepaalt welke ringmaat wordt gebruikt.
KLN heeft een ringenlijst met de juiste ringmaat voor elk ras.

De ringen moeten op tijd worden besteld omdat de jonge dieren snel groeien.
Jongen van sommige rassen worden al geringd op een leeftijd van 4 tot 5 weken.
Kuikens van andere rassen kunnen op een leeftijd van twaalf weken nog geringd worden.
Wordt te vroeg geringd, dan verliezen de dieren de ringen weer.
Wordt te laat geprobeerd te ringen, dan zijn de poten te dik en lukt het niet meer.

Op de ring staan de letters van de uitgevende organisatie (voor KLN is dat: NL-H) met daarbij, de diameter van de ring, het jaartal en een volgnummer.
Elk jaar krijgen de ringen een andere kleur.
De volgorde van de kleuren wordt door de Entente Europeènne (E.E.) vastgesteld, voor alle aangesloten Europese landen.

De plaatselijke kleindierverening helpt de fokker of liefhebber met het ringen als dat nodig is.
Een voorwaarde voor het insturen van dieren naar een tentoonstelling is dat ze een vaste pootring hebben.
Vast betekent dat deze ring bij volwassen dieren niet van de poot afgeschoven kan worden.
Deze ring wordt afgegeven door Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) uitgegeven.
De grootte van het ras bepaalt welke ringmaat wordt gebruikt.
KLN heeft een ringenlijst met de juiste ringmaat voor elk ras.

Ringmaten van de Nederlandse Sabelpootkriel zijn:

 • Haan (16 ) en Hen ( 14 ),
 • En worden geringd als ze 6 weken oud zijn.

De kleuren die voor jaargangen gebruikt worden zijn:

 • Voor 2009 de kleur ring wit en grijse letters.
 • Voor 2010 de kleur ring zwart en witte letters.
 • Voor 2011 de kleur ring geel met grijse letters.
 • Voor 2012 de kleur ring donkerblauw met lichtblaauwe letters.
 • Voor 2013 de kleur ring groen met zwarte letters.
 • Voor 2014 de kleur grijs met witte letters.
 • Voor 2015 de kleur ring wit met grijse letters.
 • Voor 2016 de kleur ring zwart met witte letters.
 • Voor 2017 de kleur ring geel met grijse letters.

Haantje-de-voorste zijn

* iemand die vooraan staat, en de aandacht naar zich toe trekt *