Showtime

It’s Showtime!!!

Voorbereidingen voor de show.

*** De jonge Sabelpoot dieren die voor juli in dat jaar geboren zijn. ***

Als de jongen geboren worden begint de eerste selectie al om te kijken of alle kuikens nagels hebben, en dat de snavel goed is.

Na 5 weken begint de tweede selctie en gaan we kijken hoe de kammen zijn, de oogkleur, de pootstand (eendepoot )en hoe de kleur is, lijkt dit goed dan worden de Sabelpoten geringd.

De jongen die voor juli in het lopende fokjaar geboren zijn, worden na 8 weken vanaf de geboorte gescheiden, de hennen en de hanen kunnen dan rustig op groeien zodat de hennen geen beschadigingen krijgen aan de kammen en andere kwetsbare delen.

Wanneer de shows beginnen dan worden de Sabelpoten uitgezocht die er het beste voorstaan, en worden deze dieren 5 dagen van te voren in de traningskooien gezet.
Drie dagen van te voren worden de Sabelpoten gewassen, nagels geknipt, en de kam en lellen in de uierzalf gezet.
Elke dag dat de Sabelpoten in de traningskooien zitten krijgen ze elke dag schoon water en voer, verder krijgen de Sabelpoten elke dag wat te snoepen ( b.v. groene groente, fruit, snoepvoer ).

De dag van de show worden de Sabelpoten nog 1 maal nagekeken en worden,
de kammen en kinlellen in de uierzalf gezet.

Foto’s van een show waar wij aan deelnamen !!!!.

Midden Drenthe Show 2011

 

*** De jonge Sabelpoot dieren ( na juni geboren ) en de oudere Sabelpoten. ***

In juli begint de selectie voor de oudere Sabelpoten, als de keuze bepaald is worden, de uitgezochte Sabelpoten in augustus apart in kooien gezet van 1 m bij 1m en 1 m hoog.
Zodat de hanen en de hennen rustig kunnen toe leven naar de shows.
En dat de voetbevedering niet al te veelbeschadigingen kan oplopen.

Wanneer de shows beginnen dan worden de Sabelpoten uitgezocht die er het beste voorstaan, en worden deze dieren 5 dagen van te voren in de traningskooien gezet.
Drie dagen van te voren worden de Sabelpoten gewassen,
nagels geknipt en de kam en lellen in de uierzalf gezet.
Elke dag dat de Sabelpoten in de traningskooien zitten krijgen ze elke dag schoon water en voer, verder krijgen de Sabelpoten elke dag wat te snoepen ( b.v. groene groente, fruit, snoepvoer ).

De dag van de show worden de Sabelpoten nog 1 maal nagekeken en worden,
de kammen en kinlellen in de uierzalf gezet.


Een mooie kip potentie verkopen!

De kip met gouden eieren slachten!