Uitbroeden van eieren

 • Gebruik een hygrometer en thermometer.
 • Minimaal 1 dag laten draaien broedmachine op bedrijfstemperatuur.
 • Checken hoeveel vocht er nodig is voor 50-55% en voor 65-70%.
 • Zorg dat de Sabelpootkriel broedeieren schoon zijn.
 • Keer de broedeieren dagelijks.
 • Zorg dat de broedmachine stabiel tussen de 50-55% luchtvochtigheid,
  aangeeft en een constante temperatuur heeft.

1e en 2e Week.

 • Inleggen broedsel.
 • Noteer de inlegdatum, uitkomstdatum en de dag wanneer de vochtigheid, omhoog kan duidelijk op de kalender.
 • Schouw de Sabelpootkriel eieren op de 5e dag.

3e Week.

 • Na 18 dagen kun je schouwen en de bevruchte goed onderscheiden van de niet bevruchte eieren.
 • Verwijder de onbevruchte Sabelpootkriel eieren na schouwen uit de broedmachine.

Op de 18 tiende dag voor de uitkomst.

 • Voer de vochtigheid op tot 65-70% ( of sproei de eieren nat ).
 • Stop met het keren van de uit te komen eieren.

De temperatuur moet tussen de 37,6 en de 37,8 graden liggen. Vaak wordt geadviseerd wordt om tijdens
de uitkomst ongeveer 0,2 graden te laten zakken, dit is beter maar niet perse nodig.

Mijn ervaring is beter als de temperatuur (ook in verband met de andere broedsels) niet te verlagen
omdat hier teveel risico´s aankleven en dat dit verder vrijwel geen consequenties heeft.


De temperatuur wordt altijd in Celcius (C) of Fahrenheit (F) aangegeven.

Je kan dit zelf gemakkelijk omrekenen bijvoorbeeld:

Omrekenen Celcius naar Fahrenheit;

delen door 5 dan vermenigvuldigen met 9 en 32 optellen = ° F (Fahrenheit)

v.b. 31° C : 5 x 9 + 32 = 87.8 ° F
Omrekenen Fahrenheit naar Celcius;

32 aftrekken dan delen door 9 en vermenigvuldigen met 5 = ° C (Celcius)

v.b. 98.6 ° F – 32 : 9 x 5 = 37° C


Daar kraait geen haan naar

* niemand heeft er belangstelling voor *