Vervroegen van de leg


In Nederland beginnen begin september de jongdierenkeuringen.
Wie hier aan mee wil doen dient dan in januari / februari en maart al jonge kuikens te hebben.
Voor de zwaardere rassen dien je al in januari kuikens te hebben.
De meeste rassen leggen echter in de winter geen of weinig eieren en als ze deze wel leggen, zijn de eieren vaak niet bevrucht.

Van nature zit de kip in elkaar dat als er voldoende aanbod van voeding is om dan de jongen goed,
te laten opgroeien dit zo betekenen dat ze pas in het voorjaar ( april / mei ) kuikens hebben.
Voor de sportfokker is dit aan de late kant, doordat de kuikens dan niet voor de jongdierendag en vroege tentoonstellingen gereed zijn. Maar als fokker is hier wel wat aan te doen.

Om toch in de winterperiode over broedeieren te kunnen beschikken, doen wij dit door de dagen te verlengen, zodat we onze kippen voor de gek houden, en ze denken dat het voorjaar weer is aangebroken.
Dit kan op een vrij eenvoudige mannier.
Gewoon door dagelijks een aantal uren het licht extra te laten branden, kunnen we de kippen zover krijgen dat ze gaan leggen.
Voor de jonge dieren zullen we de dagen verlengen tot 14 uur licht per dag, en de overjarige dieren tot 16 uur licht per dag om de beste resultaten te bereiken.

De dag lengte kan eenvoudig verlengd worden door een lamp in het nachthok en de ren te maken die dan s’ochtends op een bepaalde tijd aangaat.
Stel dat het in januari van s’morgens 8 uur tot s’middags 5 uur licht is.
Dat zijn dan maar 9 uur licht per dag . Om toch aan de 14 uur licht per dag te komen dient men toch 5 uur bij te lichten.
Het beste moment is dit om dit s’ochtens te doen. Dus om 3 uur s’nachts dienen de lampen dan, aan te springen, waarschijnlijk heb je er geen zin in om er s’nachts uit te gaan dus daarom kun je beter
gebruik maken van een tijdschakelaar, want gemaktzucht dient de mens.

Het is beter om s’ochtens te belichten dan s’avonds, de kippen worden s’ochtens wakker en zullen aangespoord worden door een hongerig gevoel, ze gaan direct van stok, gaan eten en zullen direct actief worden.

Zouden we dit s’avonds doen dan zullen de kippen , voldaan van een hele dag scharrelen door het hok, moe zijn en daardoor eerder op stok gaan.
Er komt ook nog bij dat er een voorziening getroffen moet worden om de lampen langzaam uit te laten gaan.

Anders zouden de lampen ineens uitgaan en de kippen die dan nog rondscharrelen in het hok krijgen de kans niet om rustig op stok te gaan.
En voor een nachtblind dier als de kip is dit geen prettige ervaring.
Dus als we s’ ochtens bijlichten kunnen de kippen s’avonds op een natuurlijke mannier op stok gaan als het donker wordt.
Het aantal uren dat er bijgelicht dient te worden hangt dus af van de hoeveelheid daglicht.


Hij redeneert als een kip zonder kop

* Hij praat veel, maar het is weinig zinvol wat hij vertelt *