Windeieren

Het onstaan van windeieren.

Windeieren zijn eieren zonder kalkschaal.

Leggende hennen kunnen soms spontaan of langere tijd windeieren leggen.
Het spontaan leggen van windeieren komt vaak voor door verstoring van het normale ritme, waardoor kippen makkelijk in een stress toestand raken, b.v. het verplaatsen, naar een tentoonstelling, lawaai of plotseling schrikken.
Andere oorzaken kunnen zijn vervetting van de eileider, dat door een tijdelijk dieet verholpen kan worden.
Ook het veelvuldig treden van de haan wordt wel eens als oorzaak aangegeven, door de haan te verwijderen zal dit probleem meestal ook verholpen zijn.
Kippen kunnen ook kort achter elkaar te veel eieren willen leggen waardoor de klak voorziening, het niet meer aankan en er zo nu en dan een windei tussen ligt.
Ook kan het ei te vroeg gelegd worden meestal is dit eenmalig.
Wanneer hennen langere tijd windeieren blijven leggen, is er iets anders aan de hand.

Egg drop syndrome ( EDS )

Is een ziekte waarbij eiproductie daling en het leggen van windeieren voorop staat.
De ziekte wordt veroorzaakt door een virus die bij eenden en ganzen wijd verspreid voorkomt, deze ziekte heeft geen ziekteverschijnselen.
Onder de kippen worden de verschijnselen vooral bij de zwaardere legkippen aan getroffen, en met name bij de bruine legkippen.
Een van de 1e verschijnselen is de daling van de eiproductie en het bleker worden van het ei ( bruine kippen ).
Kort daarna worden zwakschallige en windeieren gelegd wat een enorme smeerboel veroorzaakt, in de legnesten.
Herstel kan weken duren, een goede verzorging is van groot belang, geneesmiddelen zijn hier niet voor, een geforceerde rui kan in de regel een gunstige invloed hierop hebben.

Vitamine D3 gebrek.

Deze gebreksziekte is naast klakgebrek verreweg de grootste veroorzaker van het verschijnsel ” windeieren “.
Vitaminen werken als smeermiddelen.
Vitamine zorgt ervoor dat het grit wordt omgezet en vervolgens via de bloedbaan afgezet waar het nodig is.
Kippen die buiten lopen of in open rennen zitten hebben meestal en vooral in de zomermaanden, geen gebrek aan vitamine D3.
Onder invloed van direct zonlicht maken zij deze zelf aan.
Dieren die achter het glas zitten krijgen deze zonnestralen niet en zijn afhankelijk van, het vitamine D3 in het voer.
Wanneer er toch een tekort ontstaat kan het zijn dat het voer oud is of niet goed bewaard.
Vitamine oxydeert vrij snel onder invloed van een te hoge temperatuur en/of licht.

Nieuw voer of AD druppels in water oplosbaar b.v. DAVITAMON is een snel werkend middel, het resultaat is verbluffend.
Als de eiproductie weer op gang is stoppen met de druppels.

Kalkgebrek.

Kippen die vrijuit lopen hebben zelden kalkgebrek, kippen die binnen zitten moeten wij van kalk voorzien, d.m.v van grit, dit geldt vooral voor de hennen die volop aan de leg zijn.

Grit dient ook voor het vermalen van de voeding en voor een gezonde opbouw van het skelet.
Het is dus begrijpelijk dat hennen die geen grit hebben geregeld windeieren leggen.


Als je wilt dat je kippen eieren leggen dan moet je het kakelen verdragen

* wil je iets bereiken, dan moet je ook met de minder plezierige dingen kunnen omgaan *